هیچستان ♪

آدمک آخر دنیاست بخند...

جمعه 1 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 02:50 ب.ظ

هیچکس جز خودم نمیتونه!

هیچکس جز خودم نمیتونه ...

وقتی زیره دوش مسواک بزنه و اگه مسواک نزنه احساس کنه اصلا دوش نگرفته !

وقتی داره چت میکنه یا با تلفن حرف میزنه شونصد بار از لغتای "اووووخ" "داغونم کردی ! " "اوهوووووم" " هووووووورا! " استفاده کنه !

وقتی داره با استاده حرف میزنه یواشکی به بغل دستیش بگه " دوسش ندارم میشه بهش بگی ؟! "

مثه اردک یه روز درمیون دوش بگیره !

وقتی از یه چیزی خوشحاله بدون توجه به هیچ چی مرتب لبخند بزنه و خودشم نفهمه !

یهویی بپره و لپه داداششو بکشه و بعدم ادای بروسلی و در بیاره و زهر چشم بگیره و دو دقیقه بعدشم فرار کنه !

وقتی از دسته یه نفر عصبانیه تو چشای طرفش خیره شه و با نگاهش طرفشو بترسونه !

براش عشخ با عشق فرق کنه!

به خرگوشش بگه نی نی خشدله من !

رو همسترش اسمه عشقشو بذاره تا هر وقت خواست بهش دستور بده !

رو خرگوش زشتش اسمه اون آقا بده رو بذاره و همش بهش بخنده !

وقتی پشتیبانش بهش میگفت تو باید رتبه ی زیره 500 بشی و میتونی واسه درآوردن حرصش بگه فقط رتبه  2000!

وقتی یه نفر داره خیلی حرف بزنه اتدشو بگیره بالا و بگه تا حالا یه چیزی در این ابعاد تو چشمت رفته ؟!

وقتی اتدشو دستش میبینن به اتدش بگن صلاح کشتار جمعی !

یهویی دستشو بذاره رو کمر مامانشو بگه پخخخخخخخخخخخخ!

وقتی از بغل باباش رد میشه و بابا حواسش نیست یه بشکن بزنه نزدیک شکمش و بگه دیدی ترسیدی!؟

وقتی بچه بوده و باباش بهش میگفته تا 3 میشمرم تو اتاقت باشی وقتی بابا به دو میرسه و میگه 2.5 بگه چیه ! چرا 3 رو نمیگی فک کردی میترسم !؟

وقتی داداش بدش بالای صندلیه نفرین کنه که الهی بیفتی و داداشش همون لحظه بیفته !

وقتی میخواد درس بخونه واسه خودش جایزه بذاره و تنبیه تعیین کنه !

وقتی درساشو تموم نکرد خودشو دعوا کنه که حق نداری بری تو نت تا 2 روز !!!

سیستم آمارگیره دانشگاه باشه و بهش بگن رادار مرکزی!

و ... !

To be continued…